Daugiau

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui – 20 metų

Šiais metais pažymime didelį demokratijos, pilietiškumo ir nevyriausybinių organizacijų prasmingos veiklos rezultato...