Daugiau

Smurtas artimoje aplinkoje: LMLO pasiūlymai Vyriausybei

Smurtas prieš moteris  - aktuali problema visoje Europos Sąjungoje. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis (toliau...