Pagrindinis Teisės aktai

Teisės aktai

Šioje skiltyje galite rasti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius lyčių lygybę bei smurtą artimoje aplinkoje. Susipažinkite su pačiais svarbiausiais, bei  aktualiausiais teisės aktais. Atidarius nuorodą į teisės aktą nepamirškite paspausti aktuali redakcija, tuomet pamatysite teisės aktą su naujausiais pakeitimais.

Svarbiausia ne tik žinoti savo teisies, bet ir jomis naudotis !

Lyčių lygybė

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 straipsnis)
Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas (Seksualinis priekabiavimas 152 straipsnis)
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas:

  • 2 straipsnio 4 dalis  Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai;
  • 186 straipsnio 3 dalis Darbo užmokestis;
  • 188 straipsnio 3 dalis Darbo apmokėjimo organizavimas;
  • 235 straipsnio 5 dalis Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas
Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai

Smurtas artimoje aplinkoje

 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (Žin., 2011, Nr. 72-3475);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 1066 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5400);

Policijos pareigūnų kontrolės, kaip vykdomas teismo sprendimu skirtas įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-1061 (Žin., 2011, Nr. 150-7091);

Smurtautojo iškeldinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 5-V-1115 (Žin., 2011, Nr. 154-7330)Pastaba. Smurtautojo iškeldinimo tvarkos aprašo 3 priede vietoj žodžių „(ikiteisminio tyrimo pareigūno ar koordinuojančio darbuotojo pareigos, vardo raidė ir pavardė) turi būti „(iškeldinimą vykdančio pareigūno pareigos, vardo raidė ir pavardė)“;

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 5-V-602 (Žin., 2012, Nr. 16-740);
Policijos generalinio komisarao 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 5-V-602 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-84 „Dėl policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą atimoje aplinkoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

Policijos generalinio komisaro 2013 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 5-V-196 „Dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“;
Policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 5-V-533 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 5-V-196 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227.

Tarptautiniai teisės aktai:

Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

Anglų kalba

PVF-LITHUANIAN-desk-research.-Legal-framework..