Daugiau

Paskirta Lygių galimybių kontrolierė

Š. m. birželio 18 dieną Seimas paskyrė Agnetą Lobačevskytę lygių galimybių kontroliere. Per slaptą balsavimą už jos kandidatūrą...