Pagrindinis Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrai (SKPC) teikia nemokamą pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms.  SKPC veikia visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje.

www.specializuotospagalboscentras.lt

Aktualūs kontaktai:

>>Atnaujinti SKPC kontaktai pagal savivaldybes

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (toliau – SKPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SKPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą. Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SKPC.

Sąrašas internete

Atsisiųsti žemėlapį

Vilniaus regione veikiantys SKPC


Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Teisės aktų sąrašas:

 

www.specializuotospagalboscentras.lt

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų programą finansuoja: