Daugiau

Ar jūsų darbovietėje laikomasi lyčių lygybės principų?

Ar jūsų darbovietėje laikomasi lyčių lygybės principų? Ar vienodas paaukštinimo ir tobulinimosi galimybes turi vyrai...