Daugiau

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos atstovių susitikimas su LR Premjeru

         Mes, LMLO narės remdamosios Jungtinių Tautų (JT) Moterų diskriminacijos panaikinimo Komiteto, kuris...