Daugiau

Pažeidžiamoms moterims pagalbos per mažai

Moterys, patekusios į didesnio socialinio pažeidžiamumo situacijas, nukenčia dėl lyčių nelygybės, neįgalumo, etniškumo,...