Pagrindinis Lyčių biudžetas

Lyčių biudžetas

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ BIUDŽETAS – (angl. Gender Budgeting,). Terminą pasiūlė feministinės ekonomikos atstovė iš Australijos R. Sharp 1984 m., nagrinėdama biudžetą lyčių lygių galimybių diskurse.

„Lyčių lygybei jautrus biudžetas” (ang. gender responsive budget) atsižvelgia į valstybės pajamų ir išlaidų struktūros įtaką moterų ir vyrų socialinei ir ekonominei padėčiai, kurią parodo biudžeto įsipareigojimai. Šie įsipareigojimai yra tampriai susiję su vyriausybės ir savivaldybių priemonėmis, skirtomis lyčių lygių galimybių įgyvendinimui.

Lytims jautrus biudžetas – tai nėra biudžetas, sudaromas atskirai moterims ir vyrams. Lyčių lygių galimybių biudžetas apima:

  • ekonominių išteklių paskirstymo analizę lyčių aspektu;
  • biudžeto išlaidų struktūros analizę pagal lytis visoms ūkio šakoms ir sektoriams.

Lyčių lygybės aspektas Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės biudžetuose

Ona Gražina Rakauskienė.