Pagrindinis Kas yra lyčių lygybė?

Kas yra lyčių lygybė?

Niekas neabejoja, kad moteriška ir vyriška lytys skiriasi. Tai kokia prasme kalbame apie lyčių lygybę? Tarp lyčių yra biologiniai (fiziniai ir fiziologiniai) ir socialiniai (arba kultūriniai) skirtumai. Biologiniai lyčių skirtumai apsprendžia moterų ir vyrų funkcijas, kurios (bent kol kas) yra nekintančios ir universalios, pavyzdžiui, gimdymas.

Socialiniai skirtumai tai biologinių skirtumų socialinis įprasminimas: skiriami “moteriški” ar “vyriški” vaidmenys, darbai, profesijos, elgesys, charakterio savybės ir pan. Socialiai įprasminti lyčių skirtumai lemia lyčių vaidmenis, kurie nusako, kaip vyrai ir moterys turi jausti, veikti. Jie yra išmokti ir įprasminti socializacijos procese. Lyčių vaidmenys nuolat kinta ir gali skirtis įvairiose kultūrose. Todėl kalbame apie socialinę (kultūrinę) lytį.

Socialinė (kultūrinė) lytis – socialinis biologinių skirtumų tarp moterų ir vyrų įprasminimas ir socialiai sukonstruoti moterų ir vyrų santykiai. Anglų kalboje tam vartojamas terminas gender, kurio tiesioginis vertimas yra „giminė“ (gramatiškai – moteriška, vyriška giminė). Tačiau Lietuvių kalbos komisija nepritarė šio termino vartojimui dėl jo daugiaprasmiškumo. Mokslininkų siūlomas ir vartojamas terminas „lytiškumas“ kol kas neprigyja kasdieninėje kalboje. Todėl kol kas plačiai vartojamas vienas terminas „lytis“ abiem atvejais, prieš tai paaiškinant apie kurią (biologinę ar socialinę) lytį kalbame.

Kai kalbame apie lyčių skirtumus ar lyčių lygybę visuomenėje, be abejo, turime omenyje socialinę lytį. Lyčių lygybė yra plačiausias terminas, jis apima:

– Lygias teises (pvz., politines, pilietines ir pan.). Žiūrint iš žmogaus teisių pozicijos, jos yra prigimtinės. Paprastai jas gina Konstitucijos bei įstatymai.

– Lygias galimybes, kurios paprastai reiškia tų teisių įgyvendinimą. Dažnai pasitaiko atvejų, kai teises turime, bet negalime jų įgyvendinti. Pavyzdžiui, visi turime teisę į darbą. Tačiau, jei nebūtų motinystės atostogų (o kai kuriose šalyse taip ir yra), pagimdžiusi vaiką moteris negalėtų pasinaudoti teise į darbą. Taigi, lygias galimybes turi kažkas sudaryti. Kartais, norint sudaryti lygias galimybes abiems lytims, naudojamos lyčių kvotos arba skatinamieji veiksmai (pozityvi diskriminacija), sukuriami mechanizmai jiems įgyvendinti. Dažniausiai tie veiksmai taikomi moteriškąjai lyčiai, nes jos galimybes dažniau apriboja biologinės funkcijos.

Kitose šio portalo skiltyse patikiami lyčių skirtumų visuomenėje pavyzdžiai (statistika, tyrimų rezultatai), o taip pat teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei  galimybėms užtikrinti).

Dr. Giedrė Purvaneckienė