Daugiau

Pakelių prostitutė nepilnametei: „Tau dar gyventi ir gyventi!“

Už lango – šaltas sausio rytas, tylu ir tamsu. Į kabineto duris pasigirsta duslūs smūgiai ir vidun įvirsta dvi netikėtos...