Daugiau

Europos Komisijos 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija

Šioje Lyčių lygybės strategijoje pateikiami Europos Komisijos darbo lyčių lygybės srityje apmatai ir nustatomi 2020–2025...