Pagrindinis Daugiau informacijos apie lyčių lygybę

Daugiau informacijos apie lyčių lygybę

LietuvojeUžsienyje

Jungtinių Tautų Konvencija „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“ CEDAW_konvencija_LT

 2000

CEDAW Komiteto 23 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės I ir II periodinė ataskaitos: ataskaitos anglų kalba http://lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/FIRST-PERIODIC-Report-LT-2000.pdfhttp://lmlo.lt/wp-content/uploads/2015/11/Lithuania-I-nitial-Report-CEDAW-23rd-session-2000.pdf. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2000 m. Rekomendacijos Lietuvai 2000_LT

2008

CEDAW Komiteto 41 sesijoje buvo svarstomos Lietuvos Vyriausybės III ir IV periodinės ataskaitos: Lietuva 2008 atsiskaitymas 41 CEDAW sesijai IVpranesimas LTLietuva 2008 atiskaitymas 41 CEDAW sesijia III pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2008 m. Rekomendacijos Lietuvai 2008_LT

2014

CEDAW Komiteto 58 sesijoje buvo svarstoma Lietuvos  Vyriausybės V periodinė ataskaita: Lietuva 2014 atsiskaitymas 58 CEDAW sesijai V pranesimas LT. Jungtinių Tautų Konvencijos „Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims“, rekomendacijos Lietuvai 2014 m. Rekomendacijos Lietuvai 2014_LT

Trys vaizdo filmus apie pgrindinius CEDAW principus galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=OCtnD-6R2so&feature=youtu.be

Moterų ir vyrų lygybė (šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Lyčių aspekto integravimo į užimtumo programas vadovas
Švedijos darželių kasdienybė: mokymu neapkrauta vaikystė ir lyčių lygybės principai

Lietuvoje pastaraisiais metais labai išaugo tėvų ambicijos nuo mažens savo vaikus mokslinti – pradedant užsienio kalbomis, baigiant meniniu ugdymu. Vaikų ugdymo programų koordinatorė Yvonne Häll su panašiomis tendencijomis susiduria ir Švedijoje, tačiau šios šalies valstybinės ikimokyklinio ugdymo politikos pagrindas – mokyti vaikus socialinių įgūdžių, bet ne dalykinių žinių. Todėl žaisdami gyvenimą vaikai pirmiausiai mokomi esminių švediškos visuomenės principų – tolerancijos ir dėmesio lyčių lygybei.

Lyčiai jautraus biudžeto koncepcija ir jo formavimo prielaidos Lietuvoje

Straipsnyje pateikiama lyčiai jautraus biudžeto – vienos iš esminių lyčių lygybės įgyvendinimo priemonių – koncepcija ir Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė lyčių aspektu. Nagrinėjama lyčiai jautraus biudžeto sąvoka, formavimo prielaidos ir poveikis mažinant lyčių nelygybę ekonominėje ir socialinėje srityse.

Lyčių lygybės aspektas Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės biudžetuose

Dabartiniu metu Lietuvoje lyčių lygybės analizė veržliai skinasi kelią į ekonomikos erdvę, kaip taisyklė, mikroekonomikos lygmenyje: užimtumo ir darbo rinkos, namų ūkių gyvenimo lygio, darbo užmokesčio ir gyventojų pajamų, smulkaus ir vidutinio verslo, investicijų į žmogiškuosius išteklius – švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir teisės srityse. Tačiau makroekonomikos tyrimuose  lyčių lygybės metodai Lietuvoje praktiškai dar nėra taikomi.

Negalią turinčių moterų padėties tyrimas (2014)

Tyrimą atliko: dr. Eglė Šumskienė, Rita Augutienė, dr. Jurga Jonutytė, dr. Gintaras Šumskas

Kokybinio sociologinio tyrimo objektas – sensorinę, fizinę, psichosocialinę negalią, intelekto sutrikimą arba kompleksinę negalią turinčios darbingo amžiaus   moterys.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti negalią turinčių moterų gyvenimo kokybę, ypatingą dėmesį skiriant dviejų diskriminavimo pagrindų – lyties ir neįgalumo tarpusavio sąveikai.

Lietuvos gyventojų požiūris į smurtą (2015)

Tyrimą atliko: UAB „RAIT“
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ar gyventojų nuomone, galima pateisinti smurtą prieš moteris, kokie vyriškumo ir smurto įvaizdžiai įsitvirtinę tarp Lietuvos gyventojų ir kokia jų nuomonė apie didesnį vyrų įsitraukimą į kovą prieš smurtą šeimoje.

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims

Kasmetinis Statistikos departamento leidinys “Moterys ir vyrai Lietuvoje” 

Kasmetinis Statistikos departamento leidinys „Moterys ir vyrai Lietuvoje“ 2013 m.

Kasmetinis Statistikos departamento leidinys „Moterys ir vyrai Lietuvoje“ 2014 m. 

Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Lietuvos moterų ir vyrų nelygybė biržinių akcinių bendrovių valdybose

Socialiai jautriausių moterų grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas

Ataskaitos apie ES ir tarptautinių įspareigojimų vykdymą

Lygių galimybių aspekto integravimas strateginiuose dokumentuose. Idėjų bankas 

„Socialiai jautriausių moteru grupių situacija diskriminacijos kontekste: požiūrio tyrimas“

Lyčių normos sklaidos patirtys Lietuvoje (straipsnis)

Lyčių nelygybės įveikimo strategijos: Lietuva ir užsienio šalys (Aut. D. Paulauskas,  2017)

Gender equality and women rights Council of Europe standards

Fact sheets on the European Union

Global Peace index 2015

Proportion of women and men at the European Parliament

Gender equality report

Gender segregation in labour market and education (discussion paper Denmark)

Gender segregation in labour market and education (discussion paper Netherlands)

Gender segregation in labour market and education (discussion paper Northern Ireland)

Analysis of political parties’ and independent candidates’ policies for gender balance in the European Parliament after the elections of 2014

Struggling for gender equality sharing Lithuanian and Bulgarian experience

Gender – based dangers for refugee and migrant women

Female refugees and asylum seekers: the issue of integration (study 2016)

Gender pay gap statistics (Australian Government 2016)

Gender experts and gender expertise (Results of a survey) 2015

Promoting gender equality in research and academia institutions (EIGE 2016)

Sexual and reproductive health and rights study, EC, 2016

Women in the workplace 2016

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE FOLLOWING HIS VISIT TO LITHUANIA FROM 5 TO 9 DECEMBER 2016

Gender equality plans in the private and public sectors in the EU

Where do we stand on sexism (report, 2017)

Taking the Lead report on insights of female leadership (2019)

Women’s rights and religion (2018)