Daugiau

Gražinos istorija #5

Gražinos* istorija 12 metų pragyvenau santuokoj, girdėdavau apie smurtą artimoje aplinkoj, bet niekada nepagalvodavau,...