Daugiau

Patiriama diskriminacija – daugialypė

Pažeidžiamos moterų socialinės grupės (neįgalios, kaime gyvenančios, tautinių mažumų, įskaitant romes, imigrantės...