Daugiau

Ministrė A. Pabedinskienė: „Turime tol siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės, kol lyčių nelygybė bus visiškai panaikinta“

Dalyvaudama Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 60-ojoje sesijoje Niujorke (JAV), skirtoje moterų įgalinimui...